Personuppgiftpolicy gällande Laserverket AB

Vi på Laserverket är transparenta med och hur vi hanterar dina personuppgifter. Här berättar vi varför och hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive cookies. Samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund/patient.

Senast uppdaterad 2021-03-12

Laserverket AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. I policyn nedan beskrivs hur Laserverket AB med organisationsnummer 556966-3221 samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via mejl till info@laserverket.se

Innehållsförteckning

 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
 3. Personuppgifter och cookies
 4. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter
 5. Hur arbetar Laserverket med cookies?
 6. När lagrar vi personuppgifter?
 7. Hur samlar vi in cookies?
 8. Hur länge lagrar vi cookies?
 9. Så här tar du bort cookies i din webbläsare
 10. Att ge eller dra tillbaka medgivande
 11. Att uppdatera sina uppgifter
 12. Att bli glömd
 13. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade
 14. Tredjepartsinformation
 15. Kontakta oss
 16. Ändring av personuppgiftspolicy

 

 1. Personuppgiftsansvarig

Laserverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du:

 • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
 • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.
 • Kan uppdatera dina uppgifter.
 • Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
 • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
 • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid exempelvis byte av leverantör.
 • Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.
 • Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?


För dig som besöker www.laserverket.se

IP-adress och information om din användning av www.laserverket.se inklusive datum och tid.

För dig som gör en bokning

 • Namn
 • Mobiltelefonnummer
 • Epost

För dig som genomför en behandling

 • Namn
 • Mobiltelefonnummer
 • Epost
 • Betalningsuppgifter
 • Behandlingsinformation: I samband med genomförande av behandling hos oss kan känsliga personuppgifter om dig behandlas. Känsliga personuppgifter är information som kan ses som särskilt integritetsingripande och inkluderar hälsouppgifter. Vi behöver behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra behandlingar för dig som kund/patient samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med gällande bokförings -och journallagar.

 1. Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen: namn, adress, personnummer, mejladress osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren, om du inte stängt av cookies, när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

Datainspektionen har inte beslutat om cookies räknas till personuppgifter eller ej. Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem så. Och det är viktigt att vi får lagra dem åt dig. Läs mer nedan om varför.

 1. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är kund/patient och för att kunna fullgöra avtalet med dig vid t ex en bokning och köp av våra tjänster.

Vissa behandlingar av personuppgifter baseras på en intresseavvägning. Detta gäller all hantering där vi skickar erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t ex tidigare behandlingar och köp.

Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter gällande bokförings -och journallagar.

 

Sammanställning av personuppgiftsbehandling:

Online

Personuppgifter: Enhetsinformation samt geografisk och demografisk information.

Ändamål: För att kunna hålla kontakten med dig samt att marknadsföra Laserverkets tjänster via utskick, kampanjer och displayannonser samt för att utveckla och förbättra hemsida baserat på användning.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för Laserverkets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla hemsidan i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).

Tid: 24 månader

Kund/patient

Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation, behandlingsinformation, betalningsinformation och köphistorik.

Ändamål: För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och för att säkerställa korrekt behandling och uppföljning. För att kunna genomföra köp samt möjliggöra delbetalning eller kredit. Vid sådan behandling överförs även dina uppgifter till kreditföretaget.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig när du genomför en behandling hos oss. Behandlingen är också nödvändig för att fullgöra avtalet med dig när du genomför ett köp av oss och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Tid: I enlighet med gällande bokförings -och journallagar.

 1. Hur arbetar Laserverket med cookies?

Grundtanken bakom www.laserverket.se är att leverera en bra upplevelse för våra besökare. Vi vill kunna presentera skräddarsydda guider och fördjupad information anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och vilka guider de laddar ner. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden. Spårning görs med hjälp av cookies. Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen inte lika personlig och bra som den är tänkt att vara.

Om du vid något tillfälle lämnar din mejladress till oss under ditt besök på webbplatsen knyts cookien till din mejladress. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan mejla dig förslag på fördjupad läsning inom det område du är intresserad av i form av exempelvis guider och blogginlägg samt kan nå dig med relevant information och erbjudanden i andra kanaler.

 1. När lagrar vi personuppgifter?

Cookies lagras kontinuerligt så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär på vår site.
 • Du startar en chatt.
 • På annat sätt lämnar personuppgifter till oss digitalt.
 • Du gör en bokning.

 1. Hur samlar vi in cookies?

På våra hemsidor spåras cookies med hjälp av trackers med olika syften. I vårt fall handlar det om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud samt att skapa en bättre annonsmiljö för våra besökare.

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. I vår cookiepolicy hittar du information om hur vi hanterar cookies.

 1. Hur länge lagrar vi cookies?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Vi sparar uppgifter högst 24 månader efter att kunden senast gjort ett köp eller interagerat med Laserverkets hemsida. Uppgifterna samlas in i enighet med denna policy. Laserverket kan komma att spara uppgifter längre för att bevaka sina rättsliga intressen.

 1. Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt eller webbplats.

 1. Att ge eller dra tillbaka medgivande

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

 1. Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara mejla oss på info@laserverket.se så uppdaterar vi dina uppgifter.

 1. Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@laserverket.se

 1. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@laserverket.se. Vi skickar då alla personuppgifter vi har lagrade till dig.

 1. Tredjepartsinformation

Laserverket kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av betal -och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifterna för att kommunicera och eller sälja Laserverkets tjänster. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut för att följa Laserverkets rättsliga intressen vid t ex bedrägeri eller liknande. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till land utanför EU/EES om någon/några av våra samarbetspartners befinner sig där. Om så är fallet kommer Laserverket att vidta åtgärder för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

 1. Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss på info@laserverket.se.

 1. Ändring av personuppgiftspolicy

Laserverket förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på www.laserverket.se/personuppgiftspolicy. Högst upp på första sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.ar dina personuppgifter. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.