Frågor & svar

Frågorna är ofta många innan behandling, här hjälper vi dig svara på de vanligaste frågorna vi får. Vi är medlemmar i Svenska Laser-Medicinska Sällskapet, SLMS och Svenska Estetikers Yrkesförbund, SEYF. Allt för din trygghet!

Konsultation är alltid gratis, på plats eller via telefon.